INTRODUCTIE
De historie van kasteel Endegeest gaat terug tot de late middeleeuwen.
Mogelijk ontstond het kasteel uit een van de grotere, middeleeuwse ontginningsboerderijen, die langs de kuststrook vaak op een oude strandwal of geest gebouwd werden. Vandaar ook de naam Endegeest, dat letterlijk ‘aan het einde van de geestgronden’ betekent.

Deze website biedt informatie over de historie van het kasteel, het landgoed en zijn bewoners door de eeuwen heen. Daarnaast kunt u hier informatie vinden over de beeldtentuin, die sinds de jaren negentig van de vorige eeuw op het terrein tot stand gebracht is.